ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1963, μια ομάδα δημοσιογράφων – συντακτών επαρχιακών εφημερίδων, ίδρυσαν την Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με έδρα την Αθήνα

Το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και σε συντομογραφία Ε.Σ.Ε.Τ., αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 19387/1964 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σήμερα λειτουργεί με βάση το τροποποιημένο καταστατικό της (283/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Σύμφωνα με το καταστατικό:

Α.  Μέλη της Ένωσης είναι συντάκτες / συντάκτριες (δημοσιογράφοι) που εργάζονται επαγγελματικά (αμειβόμενοι / αμειβόμενες) για τη εποπτεία και τη σύνταξη της δημοσιογραφικής ύλης:

 - Σε κάθε είδους Μέσα Ενημέρωσης (εφημερίδες, έντυπα, ηλεκτρονικά, ψηφιακά κ.α.)  με έδρα την ελληνική επικράτεια (εκτός Δήμου Αθηνών) τα οποία έχουν ειδησεογραφικό, ενημερωτικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο ή συνδυασμό κάποιων ή όλων των παραπάνω. Ειδικά για τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης προϋπόθεση είναι να λειτουργούν νόμιμα (όπως οι νόμοι του ελληνικού κράτους προβλέπουν για την ίδρυση και λειτουργία των Μέσων Ενημέρωσης).

- Ως ανταποκριτές / ανταποκρίτριες για την περιφέρειά τους, σε Μέσα Ενημέρωσης, ασχέτως έδρας και εμβέλειας, που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

- Σε γραφεία ή υπηρεσίες τύπου που εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα ή διαχειρίζονται ενημερωτικές ιστοσελίδες δημοσίων αρχών, τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.

 Β. Σκοποί της Ένωσης είναι:

- Η διαφύλαξη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

- Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, αλληλοεξυπηρέτησης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών

- Η στήριξη, κατοχύρωση και προαγωγή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και η επίλυση των προβλημάτων που πλήττουν τον κλάδο, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια.

- Η συμβολή στην αναβάθμιση των ελληνικών περιφερειακών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης με σκοπό την διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας των δημοσιογράφων.

- Η συμβολή στην τήρηση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της πολυφωνίας των Μέσων Ενημέρωσης

- Η συμβολή στην προστασία και την υπεράσπιση με κάθε νόμιμο μέσο, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθεροτυπίας, του  δικαιώματος ενημέρωσης των πολιτών.

- Η συμβολή στην ανάπτυξη και διασφάλιση της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.

- Η συμβολή μέσω της συνεργασίας με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς στην περιφερειακή και τοπική αναπτυξιακή διαδικασία.

 

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στα 58 χρόνια λειτουργίας της έχει εντάξει στο Μητρώο της, περισσότερους από 2.000 δημοσιογράφους. Πολλοί από αυτούς, μετά την εγγραφή τους στην Ε.Σ.Ε.Τ. και την απόκτηση της πρώτης τους δημοσιογραφικής ταυτότητας, με την τήρηση των αρχών, των κανόνων και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας όπως καθορίζεται στο καταστατικό της Ε.Σ.Ε.Τ., αναδείχτηκαν, διέπρεψαν και διαπρέπουν ως έγκριτοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι, αλλά παράλληλα και ως συγγραφείς, λογοτέχνες και δημιουργοί.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 52 Συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (Κύπρο, Ιταλία, Αυστραλία, Καναδά και Η. Π. Α.). Συγκεκριμένα έχει πραγματοποιήσει:

- Δημοσιογραφικά Συνέδρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών) και με τους τοπικούς Φορείς. Στα Συνέδρια αυτά έγκριτοι δημοσιογράφοι, επιστήμονες της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ, πολιτικοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για την δημοσιογραφική δεοντολογία, το παρόν και το μέλλον του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, τα προβλήματα και τις προοπτικές των περιφερειακών  Μ.Μ.Ε.

-  Πολιτιστικά Συνέδρια με περιοχές της Ελλάδας με ξεχωριστή ιστορία και προσφορά, αλλά και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Καταγράφτηκε η συμβολή των τοπικών ΜΜΕ, ως πηγές, μαρτυρίες, θέσεις, απόψεις για θέματα ιστορίας και πολιτισμού, ιδιαίτερα θέματα λαογραφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία διαμορφώνουν την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, αλλά και συμβάλλουν και συγκροτούν μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της πατρίδας μας.

-  Περιβαλλοντικά Συνέδρια σε περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Διατυπώθηκαν θέσεις και απόψεις για επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα. Αναζητήθηκε ο ρόλος των τοπικών ΜΜΕ και η συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Κατατέθηκαν απόψεις και θέσεις για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και εκδόθηκαν ψηφίσματα.

-  Συνέδρια στο Εξωτερικό σε συνεργασία με Φορείς της Ομογένειας με περιεχόμενο τις σχέσεις με την Πατρίδα, το ρόλο και τα συμβολή των Ομογενειακών ΜΜΕ, θέματα ιστορίας, πολιτισμού, αλλά και οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που ενώνουν την χώρα πραγματοποίησης του συνεδρίου με την Ελλάδα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου έχει συμμετάσχει σε Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, προβάλλοντας τον Ελληνικό περιφερειακό Τύπο και συμβάλλοντας στην προβολή και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Συγκεκριμένα συμμετείχε:

- Διεθνής Τουριστική Έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ»,  HELEXPO – ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη.Με δικό της περίπτερο και επιλέγοντας κάθε φορά μια τιμώμενη περιοχή, επί 10ετία (1997 – 2007) προέβαλε τον Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης της τιμώμενης περιοχής και συνέβαλε με την οργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων στην ανάδειξη της κάθε περιοχής της Ελληνικής περιφέρειας. Τίμησε ανθρώπους  του Τύπου, των Γραμμάτων και των Τεχνών της κάθε περιοχής.

- Διεθνής Τουριστική Έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα» Αθήνα. Με δικό της περίπτερο προέβαλε στο κοινό της Αθήνας τον περιφερειακό τύπο και τα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης, προέβαλε, μέσα από πρωτοσέλιδα, αφιερώματα και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, περιοχές της Ελλάδας με ιδιαίτερο φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον

- Ελληνο-αμερικανική έκθεση Hermes Expo International. Συμμετείχε στην συγκεκριμένη έκθεση, το 2004,  με δικό της περίπτερο, προβάλλοντας  την Ολυμπιακή Ιδέα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες  και την ελληνική περιφέρεια μέσα από τον Ελληνικό Περιφερειακό Τύπο


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

-  Με την Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας & Δημοσιογράφων. Συνεργασία και συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διεπιστημονικών Διημερίδων σε διάφορες περιοχές της χώρας σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλους τοπικούς φορείς

- Με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού. Συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας, Προβολής – Γραφείου Τύπου των θεματικών εκθέσεων – φεστιβάλ (Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός, Ελαιολάδου και Ελιάς, Γάλακτος και Τυριού, Μελιού και προϊόντων μέλισσας, κ.α), από δημοσιογράφους, μέλη της ΕΣΕΤ.

- Με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου του Πεκίνου – Κίνα. Συμμετοχή της ΕΣΕΤ στις ετήσιες εκδηλώσεις «πρωτοχρονιάς κινέζικου ημερολογίου» ως αρωγός προβολής των εκδηλώσεων στην Ελλάδα και συμβάλλοντας στην διοργάνωση της ελληνικής πολιτιστικής αποστολής η οποία αποτελείται από χορευτικά τμήματα πολιτιστικών  συλλόγων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

- Με τον Δήμο Σκύρου. Οργάνωση ετήσιου συνεδρίου με θέμα την τουριστική προβολή, την ανάδειξη και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού