Επιστημονικό συνέδριο για τον τουρισμό και τον αθλητισμό στις 23 και 24 Ιουνίου στους Λειψούς

 

Οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί, στολίδι  ανάμεσα στα νησιά της Δωδεκανήσου, προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών για την ιστορία του, τον πολιτισμό του την γραφικότητα του τοπίου, τα καθαρά νησιά της θάλασσας αλλά παράλληλα δίνει τις δυνατότητες για ποικίλες αθλητικές  δραστηριότητες. Το νησί επιλέχθηκε από την οργανωτική επιτροπή στο πλαίσιο της προσπάθειας της ανάδειξης των δυνατοτήτων των μικρών νησιωτικών προορισμών.

Στόχος του Συνεδρίου  είναι να διερευνηθεί  η σύζευξη των δύο βασικών πυλώνων, του Τουρισμού και του Αθλητισμού. Θα αναλυθούν οι θετικές επιπτώσεις και ο ρόλος του Αθλητισμού στον Τουρισμό αλλά γενικότερα στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού ιδεώδους. Θα  γίνει προσπάθεια  να γεφυρωθεί  η συνεργασία  των  Επιστημόνων και των  ειδικών τοπικών παραγόντων και φορέων του τουριστικού κλάδου. 

Oι βασικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

1.Ιστορία/ Πρόσωπα  του νησιού

2. Πολιτισμός και Τουρισμός  του νησιού 

3.Αθλητικός Τουρισμός  στους Λειψούς 

Εισηγητές/τριες είναι Καθηγητές/τριες Παν/μίου, Δημοσιογράφοι, συντάκτες/τριες  Αθλητικού Ρεπορτάζ, αθλητές/τριες.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα της  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣ (Παρασκευή 17.45-20.30 και Σάββατο 10.00- 12.00] 

 Η συζήτηση  με τους τοπικούς φορείς, επαγγελματίες του Τουρισμού θα διεξαχθεί σε αί θουσα του Ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ   το  Σαββατο  ωρα 12. 30/13.30

Η ΕΙΣΟΔΟΣ  είναι ελεύθερη και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.