"Περιφερειακή Πολιτική, Τουρισμός και Μ.Μ.Ε."

 

 

Η ΕΣΕΤ συμμετέχει και συνεργάζεται με το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου, αλλά και εξαιρετικούς καθηγητές πανεπιστημιακών μας ιδρυμάτων που συγκροτούν με πρωτοβουλία της κ. Τέσσας Δουλκέρη, καθηγήτρια Επικοινωνίας του Α.Π.Θ., την επιστημονική ομάδα που διοργανώνει την σημαντική αυτή Διημερίδα.

Το Πρόγραμμα της Διημερίδας